I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych w Kocudzy Drugiej

I Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych w Kocudzy Drugiej