Uroczystość Nadania Herbu i Sztandaru Gminie Dzwola