Współorganizacja imprezy regionalnej “Dzień Karpia Królewskiego” w ramach projektu grantowego

Współorganizacja imprezy regionalnej “Dzień Karpia Królewskiego” w ramach projektu grantowego

W ramach projektu grantowego Towarzystwo Przyjaciół Gminy Potok Wielki zorganizowało pokaz kulinarny potraw z produktów lokalnych, który odbył się podczas imprezy regionalnej “Dzień Karpia Królewskiego” w Malińcu w dniu 19.08.2018 r.