Ważne: dotyczy składania Ankiet monitorujących przez beneficjentów!

Ważne: dotyczy składania Ankiet monitorujących przez beneficjentów!

PROW 2007-2013
Departament Koordynacji Projektów Europejskich UMWL w Lublinie przypomina
o wynikającym z umowy o przyznanie pomocy obowiązku składania Ankiet monitorujących dotyczących działań:

-313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” – typ operacji: “Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki”;
-413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – tzw. „małe projekty”;
-413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” – typ operacji: “Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki”;
-421 „Wdrażanie projektów współpracy”
dla projektów, w których dokonano ostatecznej płatności.

Druki Ankiet monitorujących oraz Instrukcje dostępne są na stronie internetowej www.prow.lubelskie.pl – w zakładce Procedury monitorowania.