Utworzenie placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych przy Zespole Szkół w Krzemieniu Pierwszym

Utworzenie placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych przy Zespole Szkół w Krzemieniu Pierwszym

????????????????????????????????????

Zakończono realizację projektu w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007 – 2013.

W dniu 5 marca 2015 roku zakończono operację „Utworzenie placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych przy Zespole Szkół w Krzemieniu Pierwszym”, polegającej w szczególności na budowie i ogrodzeniu placu zabaw dla dzieci na terenie działki przy Zespole Szkół w Krzemieniu oraz budowie miejsc parkingowych przy drodze powiatowej nr 2823L Krzemień – Flisy w miejscowości Krzemień Pierwszy od km 0+067 do km 0+096.
pasek_logo2 2007-2013