Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru realizuje zadanie pt.: „Muzyka – łączy pokolenia” – Międzypokoleniowe spotkania z tradycją.

Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru realizuje zadanie pt.: „Muzyka – łączy pokolenia” – Międzypokoleniowe spotkania z tradycją.

Roztoczańskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru

 

realizuje zadanie pt.:

„Muzyka – łączy pokolenia” – Międzypokoleniowe spotkania z tradycją.

W ramach zadania zaplanowano:

dwudniowe warsztaty mające na celu naukę śpiewu pieśni tradycyjnych „białym głosem” uznawanym jako śpiew archaiczny, naukę tańca ludowego oraz zabaw i wyliczanek dla dzieci.

Na zakończenie spotkań odbędzie się wspólna zabawa ludowa podsumowująca międzypokoleniowe spotkania z tradycją.

 

Warsztaty odbędą się w dniach:

5 września  2020r. od godz.  13.00   do godz. 17.00

8 września 2020r. od godz. 15.00   do godz. 18.00

Zabawa Ludowa odbędzie się 8 września 2020 r. od godz. 18.00 do 20.000

W siedzibie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Miłośników Folkloru:

Kocudza Trzecia 75a, 23-304 Dzwola

 

Serdecznie zapraszamy!

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie LGD “Leśny Krąg oraz promowanie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju poprzez realizację zadania: „Muzyka – łączy pokolenia” – Międzypokoleniowe spotkania z tradycją współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.