Pośnik w Kocudzy

W dniu 15 grudnia 2009r. Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” miała zaszczyt gościć na Pośniku w Kocudzy II, zorganizowanym przez Urząd Gminy w Dzwoli.
Jest to Wieczerza Wigilijna dla wszystkich osób starszych i samotnych z terenu Gminy Dzwola oraz zespołów ludowych zrzeszonych przy placówce kulturalnej w Kocudzy.
Dzięki ludziom takim jak: animator lokalny pani Irena Krawiec i Wójt Gminy Dzwola pan Marek Piech, Spotkanie Wigilijne, organizowane od 17 lat stało się lokalną tradycją…