Informacja

LGD logo

LGD logo

W odpowiedzi na konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista d.s. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 ogłoszony dn. 28.11.2022 r. decyzją Komisji Konkursowej została wyłoniona p. Julita Mucha.

Dokumentacja wyboru kandydata do wglądu w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.