Przebudowa i wyposażenie terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziłowicach Trzecich na funkcje turystyczne i rekreacyjne

Przebudowa i wyposażenie terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziłowicach Trzecich na funkcje turystyczne i rekreacyjne