Kolejna dofinansowana realizacja na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kolejna dofinansowana realizacja na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność