I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato”

I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato”

W dniu 16 czerwca 2013 roku Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” wraz ze Zespołem Śpiewaczym działającym przy Klubie Seniora w Kocudzy, oraz Panem Czesławem Kurzyną – garncarzem prezentowali się na I Targach Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato” w Wierzchowiskach.