XIII Wojewódzki Przegląd Muzykujących na harmonijkach Ustnych

18_05_2014_Harmonijki_Plakat_2014