Spotkanie informacyjne dotyczące Programu FIO 2016

Szanowni Państwo,

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na 2016 rok. Spotkanie poprowadzi ekspert oceniający oferty w ramach FIO 2016 Pani Magdalena Arczewska.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 (poniedziałek) w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy zainteresowane organizacje pozarządowe o przesłanie do 13 listopada 2015 zgłoszenia zawierającego nazwę organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłoszonej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy radoslaw.wdowski@lubelskie.pl. 

Program spotkania znajduje się pod adresem: http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1136&mode=news&group=621&news=53910&p=

Szczegółowe informacje na temat FIO i składania wniosków na rok 2016 znajdą Państwo na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl

Z wyrazami szacunku

Radosław Wdowski
Kancelaria Marszałka Województwa Lubelskiego