Programy MKiDN na rok 2020 ogłoszone!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy dotacyjne na 2020 rok.
Poniżej przedstawiamy linki do ogłoszonych naborów wraz ze wskazaniem instytucji zarządzających.

Program Instytucja Zarządzająca Status Programu
Muzyka Instytut Muzyki i Tańca Nabór ogłoszony
Muzyczny ślad Instytut Muzyki i Tańca Nabór ogłoszony
Teatr i Taniec Departament Mecenatu Państwa Nabór ogłoszony
Sztuki wizualne Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki Nabór ogłoszony
Film Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny Nabór ogłoszony
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Nabór ogłoszony
Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Narodowych Instytucji Kultury Nabór ogłoszony
Zamówienia kompozytorskie Instytut Muzyki i Tańca Nabór ogłoszony
Literatura Instytut Książki Nabór ogłoszony
Promocja czytelnictwa Instytut Książki Nabór ogłoszony
Czasopisma Instytut Książki Nabór ogłoszony
Partnerstwo dla książki Instytut Książki Nabór ogłoszony
Edukacja artystyczna Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Nabór ogłoszony
Edukacja kulturalna Narodowe Centrum Kultury Nabór ogłoszony
Ochrona zabytków Departament Ochrony Zabytków Nabór ogłoszony
Wspieranie działań muzealnych Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Nabór ogłoszony
Kultura ludowa i tradycyjna Departament Narodowych Instytucji Kultury Nabór ogłoszony
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granica POLONIKA Nabór ogłoszony
Ochrona zabytków archeologicznych Narodowy Instytut Dziedzictwa Nabór ogłoszony
Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Nabór ogłoszony
Badanie polskich strat wojennych Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Nabór ogłoszony
Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju Departament Dziedzictwa Kulturowego Nabór ogłoszony
Groby i cmentarze wojenne w kraju Departament Dziedzictwa Kulturowego Nabór ogłoszony
Infrastruktura kultury Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Nabór ogłoszony
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Nabór ogłoszony
Infrastruktura domów kultury Narodowe Centrum Kultury Nabór ogłoszony
Kultura Dostępna Narodowe Centrum Kultury Nabór ogłoszony
Promocja kultury polskiej za granicą Departament Współpracy z Zagranicą Nabór ogłoszony
Kultura cyfrowa Departament Własności Intelektualnej i Mediów Nabór ogłoszony
Rozwój sektorów kreatywnych Departament Własności Intelektualnej i Mediów Nabór ogłoszony
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy i Spraw Europejskich Nabór ogłoszony
Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Nabór ogłoszony

Strona internetowa z listą ogłoszonych programów

Źródło: mkidn.gov.pl