Informacja o wyniku zapytania ofertowego z dnia 13-06-2016