Spotkanie informacyjno-Konsultacyjne dla wnioskodawców JOK- 08.09.2021r (11)