Przygotowanie LSR na lata 2023 – 2027

10 maja, 2023
LGD logo

Konsultacje budżetu i wskaźników

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” poniżej przedkłada do konsultacji społecznych budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia planowane do realizacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze […]
4 maja, 2023
LGD logo

Zaproszenie na konsultacje ewaluacji i monitoringu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” poniżej przedkłada Procedurę Monitoringu i Ewaluacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Celem opracowanego dokumentu jest […]
1 marca, 2023
LGD logo

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 15 marca 2023 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” serdecznie zaprasza do udziału w pracach nad LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027. Do konsultacji społecznych zapraszamy mieszkańców z obszaru gmin: […]
27 stycznia, 2023
LGD logo

Punkt konsultacyjny dotyczący nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027

W ramach przygotowywania LSR na nowy okres programowania na lata 2023-2027 swoją działalność rozpoczyna Punkt konsultacyjny, który mieści się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Leśny […]
23 listopada, 2022
LGD logo

Zaproszenie na konsultacje społeczne w dniu 7 grudnia 2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” serdecznie zaprasza do udziału w pracach nad LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027. Do konsultacji społecznych zapraszamy samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych […]
30 czerwca, 2022

W Stowarzyszeniu LGD “Leśny Krąg” trwają już prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” działa na rzecz mieszkańców powiatu janowskiego od 2004r.W okresie Programowania PROW na lata 2014-2020 realizuje Lokalną Strategię Rozwoju – budżet […]
27 czerwca, 2022

Prośba o zgłaszanie pomysłów do LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo, przypominamy, iż w związku z trwającymi pracami nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, mają Państwo możliwość zgłaszania propozycji działań/projektów jakie chcielibyście Państwo […]
27 czerwca, 2022

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Opis procesu przygotowania LSR Stowarzyszenie LGD “Leśny Krąg” mając na uwadze partycypacyjny charakter, polegający na włączeniu lokalnej społeczności w opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie współfinansowana […]
16 czerwca, 2022

Umowa na wsparcie przygotowawcze została już zawarta

W dniu 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Samorządem WojewództwaLubelskiego ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze z Programu RozwojuObszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe […]
10 maja, 2022

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo! W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania  i mając na uwadze partycypacyjny charakter polegający na włączeniu lokalnej społeczności w […]
31 marca, 2022

Ankieta do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 2023-2027

Szanowni Państwo! W związku z nową perspektywą finansową zachodzi potrzeba opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla naszego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, […]