Wydanie albumu historycznego: Śladami przeszłości… Historia Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach

Wydanie albumu historycznego: Śladami przeszłości… Historia Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modliborzycach