Utworzenie strefy spa & wellness w Hotelu Janów w miejscowości Borownica, w celu podniesienia jego konkurencyjności i rozwoju firmy

Utworzenie strefy spa & wellness w Hotelu Janów w miejscowości Borownica, w celu podniesienia jego konkurencyjności i rozwoju firmy