Zapraszamy mieszkańców sołectw: Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci oraz Andrzejów na spotkanie

Zapraszamy mieszkańców sołectw: Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci oraz Andrzejów na spotkanie

LGD_okrag__e_logoRETINA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Leśny Krąg”
serdecznie zaprasza na spotkanie Społeczności Lokalnej

 

 

Jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, lokalnym liderem, przedstawicielem Jednostki Samorządu Terytorialnego, Ośrodka Kultury, działasz w Kole Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, stowarzyszeniu, lub fundacji?

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Zapraszamy mieszkańców sołectw: Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi, Godziszów Trzeci oraz Andrzejów na spotkanie do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie

Informacje uzyskane od Państwa pomogą określić jaką część przyszłego budżetu przeznaczyć na wsparcie przedsiębiorczości oraz pozostałe działania i jakie projekty będą chcieli Państwo realizować.

Data  spotkania: 28.09.2015 r. – (poniedziałek) godz.  17.30

Miejsce  spotkania: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie