Zakończenie realizacji zadania pod nazwą: „Renowacja 5 zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim”

Zakończenie realizacji zadania pod nazwą: „Renowacja 5 zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim”

W ramach zadania realizowanego przez Janowskie Stowarzyszenie Regionalne odnowiono nagrobki na cmentarzu parafialnym w Janowie Lubelskim, którego cześć jest wpisana do rejestru zabytków. W ramach prac konserwatorskich wykonane zostały zabiegi, których celem było przywrócenie pomnikom pierwotnego wyglądu i zabezpieczenie ich przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych. Prace zostały przeprowadzone przez profesjonalną pracownię konserwatorską. Nagrobki do renowacji zostały wytypowane z uwzględnieniem ich wartości artystycznej, stopnia zniszczenia oraz z uwzględnieniem znaczenia lokalnych postaci historycznych.