System Informacji Przestrzennej obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania “Leśny Krąg”

System Informacji Przestrzennej obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania “Leśny Krąg”

sip

SIP – kliknij

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013