Projekt współpracy – Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe atrakcjami turystycznymi regionu

Projekt współpracy – Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe atrakcjami turystycznymi regionu

projekt_wspolpracy.png

 

Powstanie projektu  pt:,, Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe  atrakcjami turystycznymi regionu ‘’ zainicjowały dwie sąsiadujące ze sobą lokalne grupy działania – tj. Lokalna Grupa Działania ,,Leśny Krąg’’ z Janowa Lubelskiego oraz Lokalna Grupa Działania ,,Sanłęg” z Zaleszan. Umowę na realizację projektu w ramach ,,Wdrażania projektów współpracy’’ w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, objętego PROW na lata 2007-2013’’ podpisano w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubelskiego w Lublinie w dniu 29 listopada 2013 roku.

Wartość całego projektu wynosi 325 421,00 złotych.

Obszarem działania  Lokalnej Grupy Działania ,,Leśny Krąg’’ oraz Lokalnej Grupy Działania ,,Sanłęg’’  jest teren 13 gmin z dwóch województw -lubelskiego i podkarpackiego. Są to gminy: Janów Lubelski, Dzwola, Chrzanów, Godziszów, Batorz, Modliborzyce, Potok Wielki, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Zaklików, Gorzyce i Grębów.

Cały region to teren szczególnie piękny i bogaty w zróżnicowany krajobraz, dobrze zachowaną kulturę tradycyjną- zespoły śpiewaczo-obrzędowe, taneczne, kapele ludowe, orkiestry dęte, utalentowani artyści malarze, rzeźbiarze, rękodzielnicy a przede wszystkim przychylni przybyszom z całego kraju mieszkańcy. Wszystko to sprawia że ,,Leśny Krąg’’ i ,,Sanłęg” mogą wykorzystywać te walory w swojej działalności.

W dniu 24 sierpnia odbyła się impreza podsumowująca Projekt Współpracy. Zdecydowano że odbędzie się ona w Łysakowie. Nie jest to przypadkowe miejsce, ponieważ miejscowość Łysaków znajduje się na pograniczu obszarów działania obydwu LGD, a w jej granicach leży niezwykle malownicza i atrakcyjna turystycznie ,,Góra Łysakowska’’-stanowiąca cel wielu wypraw krajoznawczych.

Aby te wyprawy znacznie ułatwić oraz uatrakcyjnić w ramach Projektu Współpracy na terenie każdej z 13 gmin urządzono w tzw. ,,stanice turystyczne’’ wyposażone w altany turystyczne z miejscami do odpoczynku oraz w tablice informacyjno-wizualizacyjne z opisami i zdjęciami ciekawostek turystycznych danego miejsca.

Dla turystów wcześniej studiujących i planujących trasy turystyczne opracowano System Informacji Przestrzennej (SIP) dla obszaru działania Lokalnych Grup Działania. Zawiera on wiele ważnych informacji na temat atrakcji turystycznych, zabytków, szlaków i ścieżek, siedzib miast i gmin, ochrony przyrody, produktów regionalnych itp. Dostęp do systemu w Internecie będzie możliwy przy pomocy urządzeń elektronicznych stacjonarnych i mobilnych.

Osoby ceniące tradycyjne nośniki informacji turystycznych znajdą również coś dla siebie. Właśnie dla nich opracowano i wydano w nakładzie 2000 egzemplarzy obszerny informator o regionie objętym Projektem- jego walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Wszystkie te przedsięwzięcia w ramach Projektu Współpracy zrealizowano z nadzieją że stanowić będą zachętę do odwiedzania i podziwiania terenów ,,Leśnego Kręgu’’ i ,,Sanłęgu’’ oraz przyczynią się do zintegrowania całego regionu pomimo odrębności administracyjnej.

oznaczenie_stopka.jpg