Nabór od 11 sierpnia do 25 sierpnia 2014r.

Logoa_nab__r.jpg

Zarząd Województwa Lubelskiego

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków 768 891,54zł)

Małe Projekty (limit dostępnych środków 87 829,51 zł)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków 10 912,50 zł)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ( limit dostępnych środków 263 822,50 zł)

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 11 sierpnia do 25 sierpnia 2014r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio, osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce Leader, oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

5. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, oraz na stronie internetowej www.lesnykrag.pl , na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl, ponadto dla działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl .

6. Operacje muszą spełniać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest muszą uzyskać przynajmniej 30% punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 – 2013

 

1. MAŁE PROJEKTY

2. ODNOWA i ROZWÓJ WSI

3. TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

4. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ