Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zestawienie wniosków złożonych do Biura LGD Leśny Krąg w ramach naboru na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej