Nabory wniosków od 08 maja do 23 maja 2013r

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

I. Małe projekty – (limit dostępnych środków 660 940,17)

II. Odnowa i rozwój wsi – (limit dostępnych środków 3 696 212,83)

III. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
– (limit dostępnych środków 231 030,50)

IV. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
– (limit dostępnych środków 971 877,00)

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 8 maja do 23 maja 2013r

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce Leader, oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

5. Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w ramach działań: „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zamieszczone są na stronie internetowej www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory projektów, a w przypadku operacji z pkt. III, IV także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz ich wzory znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory projektów, a w przypadku operacji z pkt. III, IV także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

7. Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest w przypadku działania:

  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: operacja musi uzyskać minimum 21,9 pkt.
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: operacja musi uzyskać minimum 21,9 pkt.
  • „Małe projekty”: operacja musi uzyskać minimum 21 pkt.
  • „Odnowa i rozwój wsi”: operacja musi uzyskać minimum 12 pkt.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 – 2013

Małe Projekty:

Odnowa i Rozwój Wsi:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: