Małe Projekty ranking wniosków – styczeń 2012

„Biuro LGD „Leśny Krąg” podaje do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD „Leśny Krąg” na posiedzeniu w dniu 08 lutego 2012 r., które zostały złożone w ramach działania Małe Projekty w ogłoszonym naborze.

Nabór rozpoczął się 02.01.2012 i zakończył się 31.01.2012r.
Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 947 762,69 zł.