Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie – Małe Projekty

Lista rankingowa wniosków według liczby uzyskanych punktów złożonych do Biura LGD Leśny Krąg o dofinansowanie – Małe Projekty

Biuro LGD „Leśny Krąg” podaje do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków (według liczby uzyskanych punktów) ocenionych przez Radę LGD „Leśny Krąg” na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2012 r., które zostały złożone w ramach działania Małe Projekty w ogłoszonym naborze. Nabór rozpoczął się 15 października 2012r. i zakończył się 5 listopada 2012r.

Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 695 735,36 zł