Rozwój aktywności społeczności lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Batorzu Pierwszym

Rozwój aktywności społeczności lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Batorzu Pierwszym

Tytuł operacji: Rozwój aktywności społeczności lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Batorzu Pierwszym

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Batorzu

Wnioskowana kwota dofinansowania: 23 765,00 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 23 765,00 zł

 

batorz_gck_2

 

 

Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców na terenie LGD „Leśny Krąg” poprzez zaspokojenie społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich.

W projekcie wyposażono świetlicę wiejską w stoliki, krzesła, sztalugi do malowania, biurko, szafę oraz sprzęt nagłaśniający, dzięki któremu można organizować różnego typu spotkania, prelekcje, prezentacje, szkolenia, kółka zainteresowań, spotkania koła gospodyń wiejskich. Zorganizowane spotkania w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki alternatywnym możliwościom spędzenia wolnego czasu, oraz możliwościom rozwijania swoich zainteresowań zarówno dla ludzi młodych jak i starszych. Projekt realizuje cele PROW wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przyczynia się do wzrostu świadomości własnych walorów i tożsamości kulturalnej Pozwala mieszkańcom z terenów wiejskich na rozwijanie własnych zainteresowań.