Ogólnopolskie Spotkanie Garncarskie – warsztaty w Łążku Garncarskim

Tytuł operacji: Ogólnopolskie Spotkanie Garncarskie – warsztaty w Łążku Garncarskim

Beneficjent: Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

Kwota dofinansowania: 18 380 zł

 

fot5Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie maja na celu przede wszystkim promocje Łążka Garncarskiego, jako jednego z ostatnich czynnych ośrodków garncarskich i stworzenie na tej bazie atrakcyjnej oferty dla turystów odwiedzających Ziemię Janowską. Wytwarzana tu od ponad 200 lat ceramika zaliczana jest do najpiękniejszych ceramik malowanych w Polsce. Nie mniej ważne jest podtrzymywanie tradycji łążkowskiego garncarstwa. Cel ten jest realizowany poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności młodszemu pokoleniu w formie warsztatów w także zachęcenie garncarzy do aktywnego uczestniczenia w tych warsztatach.

Najważniejszym zamierzeniem Ogólnopolskich Spotkań Garncarskich jest bezpośredni przekaz umiejętności tradycyjnego wytaczania naczyń glinianych na kole, oraz zdobienia ich tradycyjnymi technikami. Uczestnicy warsztatów mogli własnoręcznie wykonać gliniane naczynia oraz poznać wszystkie kolejne etapy wytwarzania tego typu ceramiki.

W ‘Spotkaniach” uczestniczyli garncarze za znanych ośrodków w Polsce, którzy prowadzili warsztaty dla wszystkich zainteresowanych poznaniem tego wspaniałego rzemiosła.

Uczestnicy imprezy zapoznali się z jednym z „ginących zawodów” – zawodem garncarza.

 

fot3

fot8