Festyn Gminny „Święto Włókna”

Tytuł operacji: Festyn Gminny „Święto Włókna”

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 081,96 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 20 081,96 zł

 

wlokno_1

 

Festyn Gminny – „Święto Włókna” jest jedyną taka imprezą coroczną na terenie Gminy Chrzanów. Impreza ta ma na celu zintegrować mieszkańców gminy, zachęcić ich do zróżnicowania działalności w kierunku nierolniczym poprzez kreowanie produktu lokalnego jako alternatywy pozyskiwania dochodu dla własnego gospodarstwa, zachęcić lokalnych twórców, rzemieślników i ludowych artystów do zaprezentowania swoich wyrobów oraz zaktywizować i zachęcić innych mieszkańców do prezentacji produktu lokalnego.

W ramach projektu zaproszono na teren Gminy Chrzanów lokalnych twórców ludowych, którym udało się zarejestrować swoje wyroby w Centrum Certyfikacji Produktu Lokalnego. Zaproszeni twórcy oraz mieszkańcy gminy mogli zaprezentować własne produkty lokalne związane głównie z przetwórstwem włókna oraz siemienia lnianego, ewentualnie innego rodzaju produkty pochodzenia rolniczego, a także inne wyroby rzemieślnicze.  Dla zainteresowanych wystawieniem własnego produktu lokalnego przygotowane zostały stoiska wystawienniczo – handlowe. 

Podczas festynu na scenie wystąpiły zespoły ludowe, w tym między innymi nieformalne Stowarzyszenie seniorów z miejscowości Otrocz, którzy zaprezentowali występ w gwarze ludowej. 

W ramach imprezy zorganizowano różnego rodzaju konkursy i współzawodnictwa, które przyczyniły się do jeszcze większej integracji społeczeństwa.