“Powrót do korzeni przez nowoczesność – kontynuacja”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Powrót do korzeni przez nowoczesność – kontynuacja”

Projekt był kontynuacją dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez Stowarzyszenie z udziałem środków publicznych i dotyczył usług świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz dodatkowych beneficjentów.
Projekt trwał od 3 listopada 2009r. do 31 grudnia 2009r. i realizowany był w Gminie Chrzanów.
Projekt skierowany został bezpośrednio do uczniów Gimnazjum w Chrzanowie. Objętych nim zostało 49 osób. Założeniem projektu była integracja osób z rodzin objętych wykluczeniem społecznym, więc przy rekrutacji do projektu kierowano się tą przesłanką. Nie stanowiło to jednak ograniczenia dostępu uczestnictwa w projekcie i brały w nim udział  również dzieci z rodzin nie obciążonych patologiami. Współuczestnikami realizowanych działań były osoby dorosłe: członkowie rodzin dzieci zaangażowanych w projekcie oraz członkowie Klubu Seniora, co przyczyniło się bezpośrednio do integracji międzypokoleniowej.
W ramach projektu zostały zorganizowane dwie grupy tematyczne spośród dzieci klas I-III Gimnazjum w Chrzanowie; grupy liczyły po 15 osób.
Spotkania z grupami prowadzone były cyklicznie przez dwóch opiekunów: Panią Marię Maksim i Pana Mirosława Flisa.
W ramach spotkań zostały zorganizowane:
„Wieczór tańców i tradycji ludowych” (listopad 2009), warsztaty  genealogiczne (grudzień 2009) oraz wycieczka historyczna Wieliczka – Kraków – Łagiewniki – Wadowice, integrująca społeczność Gminy.
Nasze Stowarzyszenie współpracuje z mieszkańcami Gminy Chrzanów od kilku lat, wspólnie realizując działania mające na celu kultywowanie tradycji lokalnej i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę w kolejnych latach.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA