Sprawozdanie z wyjazdu do Tomaszowa Lub. 19.09.2006

Sprawozdanie z wyjazdu do Tomaszowa Lub. 19.09.2006

autorzy zdjęć: J.Lalik, W. Futa