Jubileusz 25-lecia Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z Kocudzy

Jubileusz 25-lecia Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z Kocudzy