Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018

Lista operacji zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2018

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”