Stowarzyszenie LGD Leśny Krąg” zaprasza do udziału w szkoleniu

Stowarzyszenie LGD Leśny Krąg” zaprasza do udziału w szkoleniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskim zaprasza do udziału w szkoleniu

„Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?”

 Szkolenie skierowane jest do:

– producentów produktów lokalnych,

– przedstawicieli organizacji pozarządowych,

– lokalnych Liderów,

– rolników,

– mieszkańców obszaru objętego LSR zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Turystyka – Przedsiębiorczość – Promocja”. Przeprowadzenie szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i promocji produkcji, sprzedaży i certyfikacji produktów lokalnych.

Szkolenie odbędzie się 28 maja 2024 r. w Janowskim Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła II 3 w sali Taras Plastyczny w godzinach  10:00-15:00.

Rejestracja uczestników szkolenia od godz. 9.30.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny złożyć zgłoszenia w terminie do 15maja 2024 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – ul. Ogrodowa 16, 23-300Janów Lubelski.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aneta Kuźnicka

Prezes Zarządu

Poniżej zamieszczamy do pobrania formularz oraz regulamin

thttp://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/05/Formularz-zgloszenia-szkolenie.doc

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/06/REGULAMIN-UDZIALU-W-SZKOLENIU.docx

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.