KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania  i mając na uwadze partycypacyjny charakter polegający na włączeniu lokalnej społeczności w opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),  –Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców powiatu janowskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Podczas konsultacji społecznych planuje się rozdanie ankiet dla uczestników spotkania. Wyniki badań posłużą jako kluczowy materiał pozwalający na identyfikację potrzeb społeczności lokalnej oraz oczekiwań mieszkańców, co do zasadniczych kierunków rozwoju obszaru objętego LSR.

Za udział w spotkaniu będą przyznawane Certyfikaty o wadze 2 punktów.

Program spotkania:

  1. Założenia inicjatywy LEADER na lata 2014-2020,
  2. Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego, praca nad analizą SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szanse i zagrożenia) i celami LSR – praca w grupach tematycznych: przedsiębiorczość, aktywność społeczna, infrastruktura, zasoby kulturowe,
  3. Podsumowanie i przedstawienie wyników prac,
  4. Przedstawienie dalszych etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD “Leśny Krąg”.

Miejsce i terminy spotkań:

Nazwa GminyMiejscowość / Miejsce spotkania (adres)Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
123
1.Janów LubelskiDom Nauczyciela,
ul. Ogrodowa 16,
23-300 Janów Lubelski
22.06.2022r.
(środa)
Godz. 9.00-13.00
2.ModliborzyceUrząd Miejski
w Modliborzycach,
ul. Piłsudskiego 63,
23-310 Modliborzyce
29.06.2022r.
(środa)
Godz. 9.00-13.00
3.Potok WielkiUrząd Gminy
w Potoku Wielkim,
Potok Wielki 106,
23-313 Potok Wielki
18.05.2022r.
(środa)
Godz. 9.00-13.00
4.GodziszówGminne Centrum Kultury
i Promocji w Godziszowie,
Godziszów Trzeci 124 A,
23-302 Godziszów
25.05.2022r.
(środa)
Godz. 9.00-13.00
5.DzwolaGminna Biblioteka
Publiczna i Ośrodek Kultury,
Kocudza Druga 59,
23-304 Dzwola
01.06.2022r.
(środa)
Godz. 9.00-13.00
6.ChrzanówUrząd Gminy
w Chrzanowie,
Chrzanów Trzeci 112,
23-305 Chrzanów
8.06.2022r.
(środa)
Godz. 9.00-13.00
7.BatorzGminny Ośrodek
Kultury w Batorzu,
Batorz Pierwszy 49A,
23-320 Batorz
15.06.2022r.
(środa)
Godz. 9.00-13.00

Janina Skubik – Prezes Stowarzyszenia

Aneta Kuźnicka – Wiceprezes Stowarzyszenia

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Leśny Krąg”