„JAK ROZWIJAĆ LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W OBSZARZE PRODUKTÓW LOKALNYCH?” SZKOLENIE Z PRODUKCJI, SPRZEDAŻY I CERTYFIKACJI PRODUKTU LOKALNEGO

„JAK ROZWIJAĆ LOKALNĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W OBSZARZE PRODUKTÓW LOKALNYCH?” SZKOLENIE Z PRODUKCJI, SPRZEDAŻY I CERTYFIKACJI PRODUKTU LOKALNEGO

W dniu 28 maja 2024 r. odbyło się szkolenie z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o produkt lokalny p.t. „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?”Celem szkolenia było przekazanie wiedzy nt. tego jak rozpocząć, prowadzić i promować produkcję produktów lokalnych. Uczestnicy projektu pozyskali również wiedzę na temat rejestracji produktu lokalnego.  Budowanie marki lokalnej ma na celu  utworzenie wspólnej wyróżniającej oferty handlowej i promocyjnej. Dzięki odkryciu i wyeksponowaniu potencjału, dziedzictwa regionu można stworzyć atrakcyjną ofertę dla konkretnych użytkowników. Rosnące zainteresowanie produktami lokalnymi w naturalny sposób przełoży się na wzrost ilości  miejsc pracy w regionie.

Podsumowaniem szkolenia był warsztat, podczas którego uczestnicy szkolenia w oparciu o pozyskane informacje dokonali diagnozy i opisu produktu lokalnego w powiecie janowskim.

Aneta Kuźnicka

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.