WIZYTA STUDYJNA W GAL DEL DUCATO

W dniach 13-18 maja 2024r. odbyła się wizyta studyjna na obszar włoskiego partnera projektu współpracy GAL del Ducato, realizowanego w ramach projektu współpracy pn. „Turystyka-Przedsiębiorczość – Promocja”.W wizycie wzięło udział 50 uczestników z obszaru LGD  „Leśny Krąg”oraz LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” którymi byli reprezentanci organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorcy, mieszkańcy, a także producenci produktów lokalnych.  Uczestnicy wyjazdu podnieśli wiedzę w zakresie promocji zasobów historycznych i przyrodniczych, walorów turystycznych obszaru, produkcji,  promocji i sprzedaży produktu lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości w zakresie rozwoju  turystycznego obszaru.

Podczas spotkań z przedstawicielami gmin włoskich zostały wymienione dotychczasowe doświadczenia w zakresie promocji i rozwoju obszarów wiejskich.

Aneta Kuźnicka

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.