Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Leśny Krąg” na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Leśny Krąg” na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD logo

LGD logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w okresie Programowania PROW na lata 2014-2020 realizuje Lokalną Strategię Rozwoju, której budżet całkowity wynosi ponad 6 milionów złotych. Głównymi celami wpisanymi w Strategię  Stowarzyszenia na lata 2014-2020 są Rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD „Leśny Krąg”, a także poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój turystyczny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Leśny Krąg”. Realizacja tych celów następuje  poprzez  następujące przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwijanie działalności gospodarczej oraz Budowa i rozwój infrastruktury na terenie gmin powiatu janowskiego.

W ramach ubiegłorocznego naboru wniosków o dofinansowanie na poddziałanie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w okresie marzec- maj 2022  nasi beneficjenci  podpisali z Zarządem Województwa Lubelskiego trzy kolejne umowy na łączną kwotę 210 000 zł.

Zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów w drugiej połowie października b.r. planujemy  ogłosić  kolejny nabór wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej- Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 116 680,03 EUR*  oraz na poddziałanie 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej- Liczba zrealizowanych operacji polegających na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa –  limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi

57 658,11 EUR *.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów aplikacyjnych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.lesnykrag.pl. Zapraszamy również do korzystania z doradztwa, którego bezpłatnie udzielają pracownicy biura w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg” przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. 

* Limit naboru ustalony jest w walucie euro, który zostanie przeliczony przez ZW po kursie bieżącym ( kurs wymiany EUR do PLN, publikowany przez Europejski Bank Centralny (ECB) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Aneta Kuźnicka

Wiceprezes Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”