Prośba o zgłaszanie pomysłów do LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w związku z trwającymi pracami nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, mają Państwo możliwość zgłaszania propozycji działań/projektów jakie chcielibyście Państwo realizować w nowym okresie programowania 

Jeśli mają Państwo pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii, prosimy o przedstawienie go na FISZCE PROJEKTOWEJ ( plik do pobrania ), a następnie dostarczeniu go do Biura LGD „Leśny Krąg” w sposób tradycyjny bądź drogą e-mailową na adres biuro@lesnykrag.pl.

Adres biura:
LGD „Leśny Krąg”
ul. Ogrodowa 16,
23-300 Janów Lubelski.
e-mail: biuro@lesnykrag.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020