Targi Edukacji i Pracy 2013 w Janowie Lubelskim

Dnia 11 kwietnia 2013 r. w Restauracji Hetmańskiej w Janowie Lubelskim odbyły się IV Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Uroczystego rozpoczęcia Targów, witając wystawców, wszystkich przybyłych gości oraz społeczność zainteresowaną przedsięwzięciem, dokonali: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim Pan Tomasz Kaproń oraz Pani Agnieszka Kazańska – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

Na Targi Edukacji i Pracy przybył również Wicestarosta Powiatu Janowskiego Pan Bartosz Piech, który wyraził radość i zadowolenie z podejmowanych wspólnie inicjatyw na rzecz organizacji tego typu przedsięwzięć.

Podczas Targów Edukacji i Pracy swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały szkoły policealne i wyższe: Medyczne Studium Zawodowe im.Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim, ŻAK-Centrum Edukacji i Biznesu Oddział w Kraśniku, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Kolegium i Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie. Targi swoją obecnością zaszczyciły także: Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim oraz Lokalne Centrum Obsługi Inwestora Region Lubelski. Podczas Targów nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych: Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Wśród wystawców znaleźli się również lokalni pracodawcy: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, FORTACO JL Sp. z o.o, CATEPILLAR Poland Sp. z o.o, Zakład Przetwórstwa Mięsa MATTHIAS Sp. z o. o, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JANEX, Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łacko, Sklep Wielobranżowy Wojciech Dziewa, Handel i Usługi Józef Łupina, Zakład Ceramiki Budowlanej Kazimierz Łukasz, Salon Meblowy JAWOR Tadeusz Kuźnicki, Hotel Królewski w Janowie Lubelskim oraz Restauracja Hetmańska. Oferty pracy za granicą przedstawiła Agencja pracy PROMEDICA24 Oddział w Lublinie. Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP przygotowały także stanowisko – punkt informacyjny, gdzie uczestnicy Targów Pracy mogli zapoznać się z ofertą instytucji, informacjami z zakresu rynku pracy i doradztwa zawodowego.

Ideą przedsięwzięcia było spotkanie młodzieży stojącej u progu dorosłości i podjęcia decyzji edukacyjno – zawodowej oraz osób bezrobotnych z przedstawicielami szkół wyższych, pracodawcami oraz przedstawicielami instytucji lokalnego rynku pracy. Uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie są perspektywy zdobycia wiedzy i kwalifikacji, jak również rozwoju ich kariery zawodowej w przyszłości. Osoby odwiedzające Targi mogły skorzystać z rzetelnych informacji na temat  rynku pracy oraz usług z zakresu kompetentnego poradnictwa zawodowego. Uczestnicy Targów mogli również spotkać się z przedsiębiorcami oraz poznać specyfikę pracy poszczególnych zawodów podczas bezpośredniej rozmowy z ich przedstawicielami.

Ciekawym przerywnikiem imprezy były pokazy technik masażu klasycznego przygotowane przez uczniów Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim.

Wzrastające z roku na rok zainteresowanie młodzieży, pracodawców z terenu powiatu janowskiego i lokalnych instytucji dowodzi, że Targi Edukacji i Pracy są wydarzeniem ważnym i wartym rozwijania. Są one kolejnym etapem budowania dobrych relacji z lokalną społecznością i współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Galeria