LCOI na Targach Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato”

lub_lato_001.JPG

W dniu 16 czerwca 2013 roku Lokalne Centrum Obsługi Inwestora Region Lubelski wraz Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg”  prezentowali się na I Targach Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato” w Wierzchowiskach. 

Była to pierwsza impreza tego rodzaju zorganizowana w województwie Lubelskim. Duże wrażenie robiło miejsce, w którym przebiegały targi, był to Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wierzchowiskach.

Podczas Targów odbyła się Konferencję pn.: “Turystyka wiejska i kulturowa na Lubelszczyźnie” z udziałem przedstawicieli gmin, powiatów, miast, LGD i innych organizacji turystycznych i kulturalnych z terenu województwa, podczas której omawiane były najistotniejsze zagadnienia dotyczące turystyki wiejskiej i kulturowej, problemy tego sektora oraz trendy, wahania rynku i czynniki ekonomiczno-społeczne, które mają znaczący wpływ na rozwój tej formy turystyki;

W programie nie zbrakło szeregu różnych atrakcji, m.in.: Prezentacja LGD, samorządów lokalnych, organizacji kulturalnych i turystycznych z terenu Lubelszczyzny, wioska Gotów, wioska rybacka, warsztaty i kiermasz wyrobów rękodzielniczych, prezentację produktów tradycyjnych i kuchni regionalnej oraz konkursy kulinarne.

Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że zwiedzający dopisali. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze stoisko, na którym pracownicy Lokalnego Centrum Obsługi Inwestora przedstawiali główne idee projektu LCOI, a także możliwości jakie niesie Vortal LCOI.