Po sezonie 2010 / 2011 r.

Po sezonie 2010 / 2011 r.

 

Tak więc sezon nart biegowych 2010 / 2011 już za nami.
Czy było w nim coś wyjątkowego? Z pewnością tak.
Dla narciarzy był to sezon bardzo ciekawy i pogodowo zmienny.
Na warunki śniegowe jazdy narciarskiej składało się kilka zamkniętych cykli fazowych tegorocznej zimy w prawie stałej kolejności. Były to cykle z fazami: kolejnego ochłodzenia, opadu śniegu i jazdy wstępnej po wybranych miejscach, zmrożenia pokrywy śniegowej i dobrej jazdy właściwej, ocieplenia z zanikaniem śniegu a niekiedy nawet opadami deszczu zmywającymi resztki śniegu. W kolejnym cyklu, już w fazie wstępnego ochłodzenia bywały jazdy po zmrożonych płatach resztek śniegu gdzieś w lasach, jarach i za szpalerami krzewów. Bliżej wiosny były jazdy w śnieżnych, krótkotrwałych zadymkach, nieraz przy wtórze głośnego świergotu całych gromad skowronków. Takie to były warunki śniegowe podczas tegorocznej zimy .
Natomiast dla organizatorów narciarstwa sezon był bardzo pracowity.
Jeszcze wiosną 2010 r. po uzgodnieniach z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim i Prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim zorganizowano spotkanie nauczycieli WF i wolontariuszy LGD ws opracowania i złożenia projektu do Burmistrza Janowa Lubelskiego w zakresie profilaktyki uzależnień nakierowanej na aktywność uczniów PSP w dziedzinie narciarstwa biegowego.
Opracowany wspólnymi siłami projekt został pozytywnie przyjęty w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim i jesienią przystąpiono do jego realizacji. Z funduszu Burmistrza Janowa Lubelskiego LGD zakupiło kolejne 15 par kpl. nart biegowych, które przekazano do PSP. W obiektach PSP przeprowadzono zajęcia z profilaktyki uzależnień i przygotowania do jazdy, w tym indywidualny dobór sprzętu. Gdy nastąpiło ochłodzenie i ziemię pokrył długo oczekiwany śnieg, na terenach Boiska i Górki Narciarskiej przy PSP przeprowadzono zajęcia praktyczne nauki jazdy. Później były dalsze wyjazdy, na tereny przy Wąwozie Wąsowiec i poniżej Kamiennej Góry. Zakończenie projektu połączone z wręczeniem Certyfikatów nastąpiło na trasie narciarskiej przy Wiacie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim.
Niestety, w minionym sezonie nie udało się zorganizować dobrze już znanej w środowisku janowskich narciarzy biegowych i innych sportów zimowych kolejnej (4) Zimowej Imprezy Promocyjnej 2011. Tym razem zawiódł nie tylko brak środków finansowych na organizacje tak potrzebnej imprezy, upowszechniającej zdrowy styl życia i promującej walory Ziemi Janowskiej w okresie dotychczas tzw. martwego sezonu.
W zakresie programowym narciarstwo biegowe w Janowie Lubelskim opiera się na Koncepcji „Narciarstwo biegowe i śladowe w Janowie Lubelskim i Okolicach – 2006 r.”.
W zakresie organizacyjnym jednostką wiodącą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, mająca siedzibę przy ul. Ogrodowej 16 – w Domu Nauczyciela. Podstawą działań LGD w tym zakresie są zapisy Statutu i Lokalnej Strategi Rozwoju. LGD użycza lokalu, urządzeń i pomocy logistycznej przy pisaniu projektów w zakresie nart biegowych oraz organizacji Zimowych Imprez Promocyjnych. LGD jest właścicielem 35 par kpl. nart biegowych, umownie użyczonych do 5 szkół. Są to:
1/ Zespół Szkół w Janowie Lubelskim – 5 par,
2/ Publiczne Gimnazjum w Janowie Lubelskim – 5 par,
3/ Zespół Szkół Potoczku – 5 par,
4/ Zespół Szkół w Wierzchowiskach – 5 par,
5/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim – 15 par.
Publiczna Szkoła Podstawowej w Momotach Górnych jest właścicielem i posiada 15 par łyżworolek oraz sprzęt ochronny, co jest stosowane na ZIP w przypadku bezśnieżnej aury.
W Zespole Szkół w Janowie Lubelskim w 2011 r. jest realizowany projekt „Jesteśmy bezpieczniejsi i pewniejsi siebie” i z dofinansowania MSWiA będzie zakupione 15 par kpl. nart biegowych.
W Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim, gdzie od roku szkolnego 2010/2011 utworzono klasę sportową a jedną z dyscyplin są narty biegowe, w 2011 r. jest realizowany projekt OSP w Janowie Lubelskim „Po zdrowie poprzez narciarstwo biegowe” i z dofinansowania Burmistrza Janowa Lubelskiego będzie zakupione 15 par kpl. nart biegowych.
A więc w ciągu 5 lat zgromadziliśmy już 35 par kpl. nart biegowych a kolejne 30 par będzie zakupione w br.
Od 2010 r. Urząd Miejski pracuje nad projektem „Pięć Zalewów”, gdzie na terenie Gminy Janów Lubelski planuje się między innymi budowę trasy narciarskiej: obiekty Zoom Natury – Kruczek – Cegielnia – OEE – wał Zalewu – Zoom Natury oraz zakup skutera śnieżnego do przygotowywania tras nart biegowych.
W Szkołach posiadających sprzęt narciarski działają grupy zainteresowania narciarstwem i tworzona jest baza sprzętowo – obiektowa. Jest zamiar aby w przyszłości powstał Klub Narciarski lub UKS-y zrzeszone w PZN. Prowadzone są rozmowy z Zarządem Okręgowym PZN w Tomaszowie Lubelskim, Szkolnym Związkiem Sportowym, Władzami Miasta i Zarządem Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”.
Do dużej już liczby narciarzy biegowych w Szkołach należy dodać rosnącą grupę indywidualnych narciarzy biegowych i uprawiających pokrewną dyscyplinę marszów z kijkami Nordic Walking. Potwierdza to zalety nart biegowych w sporcie, rekreacji i tzw. zdrowym stylu życia.
W zakresie rozwoju narciarstwa biegowego bardzo ważną sprawą jest wyznaczenie, budowa i utrzymanie tras nart biegowych. Wynika to z Koncepcji „Narciarstwo biegowe i śladowe w Janowie Lubelskim i Okolicach – 2006 r.” a potwierdza to już 5 – cio letnia praktyka w tym zakresie.
Aktualnie narciarze biegowi w Szkołach jeżdżą po terenach sportu szkolnego: boiskach, bieżniach a w SP w Janowie Lubelskim po Górce Narciarskiej. Narciarze biegowi indywidualni jeżdżą po niektórych wyznaczonych i częściowo oznakowanych trasach rowerowych a często po zwykłych leśnych i polnych drogach. Jazda nie jest łatwa. Często wystają korzenie, są głębokie koleiny i dołki, niekiedy zasypane tłuczniem. W niektórych miejscach zalegają kamienie, gruz, itp. odpady. Jazda po takich terenach może powodować uszkodzenia sprzętu a nawet urazy narciarza. Jest też wiele dobrych dróg ale wiedza na ten temat jeszcze nie jest upowszechniona. Lepiej jeździ się po licznych, wybudowanych teraz chodnikach międzyosiedlowych i alejkach parkowych. Dobrze jeździ się w Parku Misztalec, w niektórych miejscach Parku Miejskiego, na terenach MOSiR nad Zalewem oraz przy Placu Zabaw na Górze Zaolszynie.
Na spotkaniach, w rozmowach „na nartach”, w trakcie realizacji projektów zgłaszane są postulaty zakupu nart, skutera śnieżnego oraz wytyczenia i budowy tras nart biegowych.
W związku z powyższym przed sezonem 2011/2012 do Władz Miasta zgłoszono pisemną propozycję:
1/ Ustalenia tras w obrębie Janowa Lubelskiego i okolic: Parki, Stadion, osiedlowe tereny wypoczynku i rekreacji, boiska i tereny przyszkolne, trasy spacerowe, niektóre wyznaczone trasy rowerowe.
2/ Potrzebę wyrównania na trasach gruntu, usunięcia śmieci, chwastów, siewek, korzeni oraz zasiania trawy i uprawy jako podłoże.
3/ Oznakowania tras.
4/ Opracowania mapki – informatora tras i szlaków dla kadry, narciarzy oraz turystów i rozprowadzenia w Szkołach, Klubach Sportu i Rekreacji, organizacjach NGO wspierających Sport i Rekreację, Jednostkach organizujących sprawdziany kondycyjne dla pracowników (Straż Pożarna, Policja), Nadleśnictwach, Klubach Seniora, Hotelach, Pensjonatach, Kwaterach Agroturystycznych, Punktach IT, tablicach informujących o miejscowych trasach i szlakach turystycznych, miejscach ogłoszeń publicznych.
W ten sposób przy minimalnych nakładach można będzie usprawnić niektóre tereny i przekształcić je w dobre trasy nart biegowych. Będą elementem produktu turystycznego Janowa Lubelskiego.
W ramach konsultacji projektów miejskich: Park Rekreacji nad Zalewem (obecnie Zoom Natury),”Park Miejski”, „Park Misztalec” i MPZP „ZALEW” oraz inicjatywy obywatelskiej „Park Góra Zaolszynie” zgłoszono pisemne propozycje w zakresie budowy i utrzymania tras nart biegowych, marszów kijków Nordic Walking, rowerów, łyżworolek, nartorolek i deskorolek oraz kuligów konnych.
Wyznaczenie i budowa tras umożliwi realizację szkolnego programu WF oraz spowoduje rozwój narciarstwa biegowego a także innych dyscyplin rekreacji ruchowej i sportu. Z czasem tak przygotowane tereny znajdą zastosowanie do zajęć rehabilitacji ruchowej. Cała baza będzie trwałym elementem produktu turystycznego Janowa Lubelskiego.
Należy mieć nadzieję, że propozycje i ambitne projekty będą zrealizowane a w nadchodzącym sezonie pogoda dopisze naszym narciarzom w realizacji planów wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.

Zapraszam do współpracy!

Pozdrawiam!

Antoni Sydor
Autor Koncepcji
„Narciarstwo biegowe i śladowe w Janowie Lubelskim i Okolicach – 2006 r.”