Narty biegowe – podsumowanie sezonu 2012/2013

Janów Lubelski, 25.06.2013 r.

Narty biegowe – podsumowanie sezonu 2012/2013

Sezon narciarski 2012/2013 już za nami.

Od jesieni do późnej wiosny jazd narciarskich było wiele, odpowiednio do wielu cykli pogodowych przynoszących jak zwykle deszcz i śnieg, później śnieg i mróz a później znów kolejne ocieplenie z deszczem. Koniec zimy nastąpił wraz z roztopami, które w Janowie lubelskim i okolicach rozpoczęły się w środę 10 kwietnia. Związany z tym intensywny spływ Białki i okolicznych rzek wyżynnych trwał zasadniczo do piątku 12 kwietnia. Te roztopy spowodował południowy, ciepły wiatr, ale na wyżynie jazda na nartach po płatach śniegu trwała jeszcze w poniedziałek 15 kwietnia.

Z tych wjazdów o typowo turystycznym i szkoleniowym charakterze zamieszczono kilka relacji na stronie internetowej LGD „Leśny Krąg” w zakładce „Narciarstwo biegowe i śladowe” a część z nich na stronie internetowej Janowa Lubelskiego. Zamieszczono też kilka informacji typu poradnikowego, przydatnych zarówno dla początkujących narciarzy ale też i tych bardziej wprawnych, zamierzających wyruszyć w teren.

W minionym sezonie zorganizowane szkolenie poza lekcjami WF prowadzono tylko w Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Tym szkoleniem objęto 17 Członków Młodzieżowej Drużyny OSP w Janowie Lubelskim przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Szkolenie przeprowadzono w ramach Programu imprezy turystyki kwalifikowanej – narciarskiej 10 godz. p. n. „Zimowe spotkanie na nartach biegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie”. Szkolenie przeprowadziła Kadra OSP i PG na bazie sprzętu narciarskiego (15 kpl. nart biegowych) zakupionego w 2011 r. przez OSP w Janowie Lubelskim za środki finansowe z dotacji Gminy Janów Lubelski przeznaczonej na wsparcie projektu profilaktyki uzależnień. Efektem zakończonego szkolenia był wzrost zainteresowania narciarstwem biegowym w Gimnazjum. Na Zimowe Ferie 2013 r. wypożyczono uczniom wszystkie sprawne narty, tj. z 15 kpl. użyczonych od OSP w Janowie Lubelskim i 5 kpl. użyczonych od LGD „Leśny Krąg”.

W Janowie Lubelskim pod koniec zimy zakończono realizację projektu „Pięć Zalewów – morze atrakcji”, w którym uczestniczyły Gminy od Zwierzyńca do Janowa Lubelskiego. W ramach projektu zbudowano szlak rowerowy „Czarna Perła” a w obszarze Gminy Janów Lubelski zbudowano dodatkowo szlak konny „Cwał” i 3,8 km szlak narciarski „Bieguś” – usytuowany za Wiatą Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Ponadto dla Gminy Janów Lubelski zakupiono 15 kpl. nart biegowych i skuter śnieżny do przygotowywania nawierzchni tras narciarstwa biegowego.

Wiosną 2013 r. Zarząd OSP w Janowie Lubelskim zachęcony dotychczasowym zainteresowaniem narciarstwem przez Członków MDP przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, podjął decyzję o dalszym szkoleniu narciarskim. Złożono ofertę do Gminy Janów Lubelski w/s kolejnej imprezy turystyki kwalifikowanej – narciarskiej p. n. „Zimowe spotkanie na nartach biegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie”. Imprezę zaplanowano w ramach zajęć „Młodzi strażacy z Janowskiego Gimnazjum na nartach biegowych – 2013”. Jest to realizacja zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski „Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” – dla 15 członków MDP w okresie maj – grudzień 2013 r. Oferta została przyjęta i aktualnie trwa realizacja projektu – wspierana dotacją w formie dofinansowania przez Gminę Janów Lubelski. W maju 2013 r. dla potrzeb szkolenia zakupiono 3 kpl. nowych nart biegowych.

Szkolenia w ramach lekcji WF i wypożyczenia nart biegowych na Zimowe Ferie były prowadzone także w pozostałych szkołach posiadających narty użyczone przez LGD i w szkołach które zakupiły sprzęt w realizowanych projektach. Szkoda tylko, że nie zamieściły z tych działań relacji tekstowych i foto. Wykaz Szkół i ilość sprzętu oraz sprzętu treningowego (łyżworolki) znajduje się w sprawozdaniu za sezon 2011/2012 r. Aktualna, łączna ilość nart biegowych to 83 kpl. (50 kpl. używanych i 33 kpl. nowych).

W minionym sezonie kontynuowano działania mające na celu budowę sztucznego lodowiska „Biały Orlik”, jako bazy zajęć zastępczych dla narciarstwa na wypadek załamania się pogody. Idea Białych Orlików, czyli sztucznych lodowisk ulokowanych przy znanych nam Orlikach powstała kilka lat temu w Ministerstwie Sportu. Celem było zwiększenie ilości zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, również w sezonie zimowym oraz popularyzacja aktywnego stylu życia. W ramach promocji Ministerstwo dofinansowuję 50% kosztów inwestycji (dotacja do 300 tys. zł) a nawet pokrywa część kosztów animatora zajęć. Standardowy koszt budowy to 600 tys. zł. Urządzenie chłodzące lodowiska zapewnia stałą, dobrą powłokę lodową już w temperaturach jakie panują od listopada do marca. Białe Orliki są również bazą dla rekreacji i sportów zimowych oraz umożliwiają przygotowanie kondycyjne przed wyjazdem na narty w góry. Lodowisko byłoby też przydatne dla organizatorów Zimowej Imprezy Promocyjnej, byłoby zamiennikiem w przypadku załamania pogody i nagłego stopienia śniegu na trasach nart biegowych. Ponadto lodowisko mogłoby wzbogacić lokalną bazę turystyki aktywnej, która od kilku lat znacząco wpływa na dochody licznych już u nas firm turystycznych, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i pensjonatów. Złożono pisemny wniosek do Starosty Janowskiego i Burmistrza Janowa Lubelskiego. Przeprowadzono rozmowy ze Starostą i Burmistrzem oraz opublikowano tekst „Czy w Janowie Lubelskim będzie Biały Orlik?”. Burmistrz Krzysztof Kołtyś zadeklarował „finansowy udział Gminy Janów Lubelski w budowie pod warunkiem partycypacji finansowej wszystkich samorządów powiatu Janowskiego”. Do starań przyłączył się Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, który wystosował pisemne wnioski o dofinansowanie do Wójtów wszystkich 7 Gmin naszego Powiatu.

Na wniosek właściciela Stacji Narciarskiej „Nartraj” w Chrzanowie Pana Piotra Rzetelskiego oraz Autora Koncepcji „Narciarstwo biegowe i śladowe w Janowie Lubelskim i okolicach – 2006 r.” – w dniu 07.06.2013 r. Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim zorganizował spotkanie przedstawicieli instytucji, organizacji oraz osób będących gestorami bazy i sprzętu a także osób uprawiających narciarstwo i zainteresowanych rozwojem narciarstwa biegowego, zjazdowego i turystycznego na Ziemi Janowskiej. Celem spotkania było podsumowanie sezonu 2012/2013 r. oraz ustalenie zakresu przygotowań przedsezonowych i współpracy w sezonie 2013 / 2014 r.

Na licznie reprezentowanym spotkaniu zgłoszono wiele ciekawych i rozwojowych propozycji. Jest zapowiedź możliwości jazdy zarówno w Ośrodku Edukacji Ekologicznej jak i po szlaku narciarskim „Bieguś”, wykorzystania skutera śnieżnego i uruchomienia wypożyczalni nart biegowych zakupionych w projekcie „Pięć Zalewów – morze atrakcji”, przeprowadzenia zawodów szkolnych na zapowiedzianych trasach biegów przełajowych nad Zalewem, kontynuacji organizacji lodowiska na kąpielisku Zalewu i uruchomienia nowego lodowiska w samym Janowie, otwarcia sezonu i Zimowej Imprezy Promocyjnej.

Jest też propozycja podjęcia wspólnych działań ze Stacją Narciarską „Nartraj” w Chrzanowie.

Ponadto ustalono przeprowadzenie inwentaryzacji bazy, sprzętu i kadry a w oparciu o te dane przygotowanie programu działania na najbliższy sezon.

Zapowiedziano kolejne spotkanie wczesną jesienią tego roku.

Jak widać, są to bardzo obiecujące zamiary.

Antoni Sydor
Instruktor Turystyki Kwalifikowanej – Narciarskiej
Autor Koncepcji „Narciarstwo biegowe i śladowe w Janowie Lubelskim i okolicach – 2006 r.”