Na nartach biegowych na Ziemi Janowskiej – podsumowanie sezonu 2020 / 2021 r.

Na nartach biegowych na Ziemi Janowskiej – podsumowanie sezonu 2020 / 2021 r.

Sezon 2020 / 2021 r. był wyjątkowy – bo obfity w opady śniegu niespotykane od wielu lat. Wyjątkowy też, bo z obostrzeniami sanitarnymi stanu korona wirusa w postaci II fali zachorowań, co skutkowało nauką zdalną dzieci (od IV kasy SP) i młodzieży.

Dobre warunki śniegowe były w 3 falach: koniec listopada – początek grudnia, połowa stycznia – druga połowa lutego,  koniec lutego – początek marca. Ostatnie jazdy były słonecznym i ciepłym rankiem 22.03.2021 r. – czyli w Światowym Dniu Wody i 1 dzień po rozpoczęciu pozimowej pory roku – wiosny. Jeszcze teraz nastąpiło duże ochłodzenie (od poniedziałku 12 04.2021 r. – 3 o0 C) i całodzienny opad śniegu (od środy 14.04.2021 r. ok. 10 cm).

Niestety, z powodu nauki zdalnej nie udało się zorganizować szkolenia wstępnego

i jazdy dla funkcjonującej w OSP w Janowie Lubelskim Młodzieżowej  Drużyny Pożarniczej działającej przy Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim.

Natomiast chętni byli w Klubie Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” w Janowie Lubelskim. W Klubie kilka osób jeździ od 2 lat a nowi narciarze pojawili się w tym sezonie. Narty użyczono z Zoom Natury w Janowie Lubelskim i z OSP w Janowie Lubelskim. Szkolenie przeprowadził miejscowy Instruktor Turystyki Kwalifikowanej– Narciarskiej.

Spotykano też narciarzy biegowych z Janowa Lubelskiego a nawet turystów.

Dla usprawnienia i bezpieczeństwa jazdy przeprowadzono rozmowy w/s przygotowania kilku tras nart biegowych z: Wiceprezesem Zoom Natury Sp. z o.o. – Spółka Gminna – Panem Andrzejem Majkowskim i z Dyrektorem MOSiR -Panem Krzysztofem Derusiem – którzy stwierdzili, że nie są to ich zadania statutowe. Wobec tego skierowano pisemny wniosek w tej sprawie do Burmistrza Janowa Lubelskiego.

W realizacji tego wniosku i wyniku dalszych rozmów, Park Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim  wykonał skuterem śnieżnym specjalne torowiska. Niestety, zarówno torowiska jak i tradycyjne ślady narciarskie w śniegu wykonane przy pomocy nart biegowych – były systematycznie zadeptywane. Do wszystkich spacerujących, maszerujących po terenach rekreacyjnych, wypoczynkowych, turystycznych, krajobrazowych – skierowano na stronie internetowej UM w Janowie Lubelskim i LGD „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim apel o poszanowanie wykonanych torowisk i śladów. Zwracano się też do osób maszerujących po torowiskach i śladach w terenie. Przepraszali, schodzili, wyjaśniali że nie byli świadomi, że są to są specjalne tereny nart biegowych. Wnioskowali, aby je oznakować w terenie. Oznakowanie to konieczność, aby Zoom Natury nie ponosił kosztów niweczonych nieświadomością osób postronnych.

Dobre warunki i użyczony sprzęt dawały zadowolenie oraz zachęcały do dalszych jazd w okolicach Janowa Lubelskiego i Modliborzyc. Jeżdżono na wzniesieniach Roztocza Zachodniego i po rozległych Lasach Janowskich – w tym na szlaku „Bieguś” w Nadleśnictwie Janów Lubelski.

Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich 15 lat (od 2006 r.) przeszkolono: w czasie Zimowych Imprez Promocyjnych LGD „Leśny Krąg”, w Publicznej Szkole Podstawowej, w Publicznym Gimnazjum, w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP w Janowie Lubelskim a teraz w Klubie Aktywnych Ruchowo „Rekreo Styl” w Janowie Lubelskim – około 300 osób. Ale tylko nieliczni w minionym sezonie, w stanie obostrzeń, jeździły indywidualnie – co przecież nie było zabronione w wręcz zalecane, dla poprawy odporności zdrowotnej poprzez aktywność ruchową.

 

Opisy + foto x 5 zamieszczono na stronach internetowych: UM w Janowie Lubelskim, LGD „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, Klubu Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” w Janowie Lubelskim.

Planując działania przyszłego sezonu już teraz warto byłoby przedyskutować i podjąć działania w sprawie:

1/ wykorzystania 100 par nart biegowych znajdujących się w Szkołach Powiatu Janowskiego (lekcje WF, zajęcia pozalekcyjne, po złagodzeniu obostrzeń – zawody),

2/ wspomożenia sprzętem Klubu Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” w Janowie Lubelskim,

3/ ustalenia ośrodka wiodącego, dbającego o: infrastrukturę narciarską (wyznaczenie i oznakowanie tras i szlaków, wykonywanie torowisk), uruchomienie wypożyczalni sprzętu, organizację imprez – tak jak to jest w innych dyscyplinach sportu i rekreacji.

 

Należy mieć nadzieję, że w kolejnym sezonie 2021 / 2022 r. też będą dobre warunki narciarskie, co zachęci mieszkańców i turystów do jazdy na nartach biegowych po Ziemi Janowskiej.

 

Załączniki – scan.  Antoni Sydor:

1/ pismo do Urzędu Miejskiego z dnia 29.08.2018 r. w sprawie oznakowania miejsca wokół Zalewu Janowskiego jako trasy / ścieżki nart biegowych,

2/ pismo do Urzędu Miejskiego z dnia 30.01.2021 r. w sprawie przygotowania kilku tras nart biegowych,

3/ pismo od Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 09.02.2021 r. w sprawie oznakowania miejsca wokół Zalewu Janowskiego jako trasy / ścieżki nart biegowych.

 

Antoni Sydor – Instruktor Turystyki Kwalifikowanej – Narciarskiej, Instruktor Sportu i Rekreacji Ruchowej

Autor koncepcji „Narciarstwo biegowe i śladowe w Janowie Lubelskim i okolicach – 2006”.

Janów Lubelski, 16.04.2021 r.