Na nartach biegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim – 2018 r. Szlakiem „Bieguś” w dolinie Trzebenszy.

 

 

Na Ziemi Janowskiej czwarty tydzień trwa stabilna, choć uboga w śnieg zima. Na początku lutego co kilka dni były małe ocieplenie i mały opad śniegu a później wypogodzenia i nocne zmrożenia do – 50 C. W ostatnie dni nocne mrozy dochodzą u nas do – 150 C a w Roztoczańskim Guciowie do – 240 C. Ten układ pogody daje miejscowo dobre warunki do jazdy na nartach biegowych.

Takim miejscem na obrzeżach Janowa Lubelskiego są tereny Leśnego Kompleksu Promocyjnego z Nadleśnictwem na Obrówce. Tam na skraju Lasów Janowskich jest Hotel Ośrodka Edukacji Ekologicznej ze stałą Wystawą Przyrodniczą i tematycznymi wystawami fotografii przyrodniczych. W pobliżu Hotelu jest duża Wiata. Obiekty położone na polanie boru sosnowego znakomicie spełniają funkcję bazy (w razie załamania się pogody) dla turystyki aktywnej i rekreacji. Bezpośrednio przy Hotelu i Wiacie przebiega 3,7 km pętla szlaku  turystycznego nart biegowych „Bieguś” wyznaczonego w 2012 r. Wtedy w projekcie „Pięć zalewów – morze atrakcji” wyznaczono też szlak rowerowy „Czarna Perła” i konny „Cwał”. „Bieguś” zaprowadzi nas w ciekawe miejsca doliny rzeki Trzebenszy. Ta polodowcowa rzeczułka swój początek bierze na krawędzi Roztocza Zachodniego i Kotliny Sandomierskiej. Na początek małym, okresowym strumykiem przepływa pomiędzy Zofianką Górną i Zofianką Dolną. Później płynie leśną doliną blisko naszego „Biegusia”. Tam jej wody znacznie zwalniają na bobrzych siedliskach i spokojnie przepływają koło Cegielni, koło Kruczka, koło Gierlachów i płyną sobie dalej do znanej nam Białki. Wodom tej rzeczułki okolica zawdzięcza bioróżnorodność a narciarze większą pokrywę śniegu.

Do narciarskiego „Biegusia” można dojechać zimą samochodem, rowerem ale też na nartach biegowych. Na biegówkach dojedziemy tam dróżkami i ścieżynkami leśnymi. Dojedziemy odcinkami „Czarnej Perły” i odcinkami „Cwału”. Sposób i czas dojazdu zależy od grubości pokrywy śnieżnej, jakości śniegu i umiejętności narciarza.

Warto nadmienić, że w Lasach Janowskich śniegu jest zazwyczaj więcej i zalega dłużej. Niekiedy na drogach leśnych są koleiny czy bajora po mechanicznej zrywce drewna a nawet gruz budowlany. Wtedy takie miejsca trzeba ominąć a jadąc „Biegusiem” warto pamiętać, że to oznakowany szlak a nie utrzymana trasa narciarska. Jednak tą wadę niwelują walory zimowej wycieczki. Naszą uwagę zaabsorbuje czasem groza boru w śnieżnej zadymce, czasem czapy śniegu na świerczynie w leśnej ciszy a czasem szum wiaterku w koronach sosen i wzbudzone przez słońce całe fale zdrowotnych fitoaerozoli.

Przebieg szlaków można zobaczyć na interaktywnej mapie „Szlak Rowerowy Czarna Perła – Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz”. Link na stronie internetowej LGD „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim – zakładka „Narciarstwo biegowe i śladowe”.

Przed wyjazdem popatrzmy na foto z zajęć turystyki narciarskiej na Szlaku „Bieguś” prowadzonych kilka lat temu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez OSP w Janowie Lubelskim. Czy teraz są chętni do takich zajęć?

Antoni Sydor

Instruktor Turystyki Kwalifikowanej – Narciarskiej

Foto: Krzysztof Kurasiewicz, Archiwum zadania publicznego OSP Janów Lubelski, internet

Janów Lubelski, 26.02.2018 r.