Zimowe spotkanie na nartach biegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie” – Produktem Lokalnym Ziemi Janowskiej – 2014

Zimowe spotkanie na nartach biegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie” – Produktem Lokalnym Ziemi Janowskiej – 2014

wydarzenie

Janów Lubelski, 22.12.2014 r. 

Wśród ponad 50 – ciu Produktów Lokalnych Ziemi Janowskiej wyróżnionych certyfikatem przyznanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim jest też impreza organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janowie Lubelskim pod nazwą „Zimowe spotkanie na nartach biegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie”. Certyfikat przyznano w kategorii „Wydarzenie” obejmującej cykliczne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, itp.).

OSP w Janowie Lubelskim od kilku lat realizuje zadania publiczne na rzecz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP przy Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Zadania wspierane są dotacjami Gminy Janów Lubelski przeznaczanymi na szkolenie i zakup nart biegowych. W oparciu o Regulamin i Program imprezy najpierw prowadzone są zajęcia teoretyczno – praktyczne z zakresu posługiwania się sprzętem narciarskim. Finałem cyklu zajęć jest wyjazd na trasę nart biegowych „Bieguś” przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Janowie Lubelskim.

Na trasie praktycznie sprawdzają nabyte w Szkole umiejętności poprawnego wykonania większości z 18 ewolucji narciarstwa biegowego. Uzupełnieniem do zajęć narciarskich jest nauka zachowań w środowisku przyrodniczym, zwiedzanie wystawy edukacyjnej, konkursy z nagrodami i poczęstunek przy ognisku.

Więcej informacji i foto na stronie internetowej LGD „Leśny Krąg” – zakładka „Narciarstwo biegowe i śladowe” i „Galerie foto”.

Organizatorzy i młodzi strażacy dziękują Stowarzyszeniu LGD „Leśny Krąg” za uznanie i czekają na sprzyjającą aurę z odpowiednimi opadami śniegu.

certyfikar_as

 

Antoni Sydor
sekretarz OSP w Janowie Lubelskim
 Instruktor Turystyki Kwalifikowanej – Narciarskiej

Foto: Joanna Sydor