Narty biegowe – podsumowanie sezonu 2013/2014

Janów Lubelski, 07.07.2014 r

Narty biegowe – podsumowanie sezonu 2013/2014

 

Sezon narciarski 2013/2014 trwał zdecydowanie krócej niż poprzedni. Być może przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w globalnym ociepleniu klimatu a może jest to normalne zjawisko w wielotysiącletnim cyklu zjawisk pogody. Na ocenę długości sezonu wpływ ma też fakt, że zazwyczaj postronni obserwatorzy kojarzą początek i koniec sezonu narciarskiego wraz z pierwszymi i ostatnimi opadami śniegu na swoim terenie lub z relacjami medialnymi o opadach śniegu w górach – co nie zawsze jest właściwe. 
 
U nas śnieg pojawił się na początku grudnia 2013 r., wraz z pierwszymi podmuchami zapomnianego już teraz a groźnego wtedy huraganu KSAWERY. Najpierw śniegu nie było zbyt wiele, tylko w ilości wystarczającej do próbnych jazd na nartach biegowych po niektórych terenach narciarskich. Jak wiadomo, do tego celu najlepsze są drogi polne i leśne oraz tereny rekreacyjne, parki miejskie i trawiaste boiska szkolne. W kolejnych dniach wichury pokrywa śniegu rosła, ale wraz ze zwrotem wiatru z zachodniego na północno – zachodni, wzrósł też mróz. Efekt był oczywisty – niska tzw. temperatura odczuwalna, będąca wypadkową siły wiatru i temperatury. Natomiast cały sezon składał się z kilku okresów śnieżnej zimy a ostatnia jazda miała miejsce w okolicach Góry Zaolszynie w ciepłą i słoneczną sobotę 15 lutego 2014 r. na zaspach i płatach śniegu o miąższości często ponad 1,5 m. 
 
W czasie sezonu zamieszczono kilka relacji z wjazdów narciarskich na stronie internetowej LGD „Leśny Krąg” w zakładce „Narciarstwo biegowe i śladowe” a część z nich na stronie internetowej Janowa Lubelskiego. Warto wspomnieć, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego i Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim pojawiły się informacje i liczne foto z zawodów pod hasłem „Dorównaj Justynie Kowalczyk” jakie zorganizowano w tymże ZS. Ponadto na znanej już stronie LGD zamieszczono informację typu poradnikowego, w tym sezonie o „słonecznej dawce witaminy D” – przydatną zwłaszcza dla dzieci i seniorów. 
 
W minionym sezonie Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim zorganizowała kolejne szkolenie narciarskie w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim dla 15 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Była to realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski pod nazwą: „Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”. Nazwa własna zajęć to: „Młodzi strażacy z Janowskiego Gimnazjum na nartach biegowych – 2013”. Podobnie jak w poprzednim roku zajęcia przeprowadzono w oparciu o Program Imprezy turystyki kwalifikowanej – narciarskiej p. n. „Zimowe spotkanie na nartach biegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie”. Za środki finansowe ze wsparcia Gminy Janów Lubelski zakupiono na potrzeby szkolenia i przekazano w użyczenie do Gimnazjum 3 kpl. nowych nart biegowych. 
 
W sobotę 07.12.2013 r. przeprowadzono zawody nart biegowych przy Kawiarence nad Zalewem Janowskim. Zawody pod hasłem „Dorównaj Justynie Kowalczyk” zorganizował Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Będziemy bezpieczniejsi i pewniejsi siebie – II edycja”. W zawodach wzięli też udział uczestnicy i kadra szkolenia nart biegowych dla MDP w Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim.

Na początku 2014 r. Urząd Miejski w Janowie Lubelskim ogłosił konsultacje społeczne w/s Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Autor Koncepcji „Narciarstwo biegowe i śladowe w Janowie Lubelskim i okolicach – 2006 r.” złożył do UMG wniosek o: 1/ Wyznaczenia ścieżki rowerowej + Nordic Walking wzdłuż rzeki Białki – od granicy Gminy Janów Lubelski (za m. Biała) do m. Jonaki. 2/ Wyznaczenia terenów (trasa i pólko treningowe) nart biegowych nad rzeką Białką. 3/ Wyznaczenia otwartego dla mieszkańców Małego Boiska nad rzeką Białką z boiskiem do gier w piłkę, terenem do rekreacji ruchowej i z siłownią terenową.

Uzasadnienie:
Są to tereny zalewowe i należy kontynuować dawne (jeszcze przedwojenne) założenia dotyczące usytuowania funkcji sportu i rekreacji nad rzeką Białką: istniejące Boisko Klubu Sportowego, istniejąca tzw. Grobelka spacerowa – poprzez zbudowanie ciągu takich obiektów na całej długości doliny Białki. Trasa rowerowa i NW pozwoli na odkrycie walorów przyrodniczych rzeki Białki przez mieszkańców miasta a także odciąży drogi publiczne. Nowe obiekty uzupełnią zakres już istniejącego tam boiska wielofunkcyjnego Klubu Sportowego (ale dostępnego tylko dla grup zorganizowanych). Otwarte dla mieszkańców Małe Boisko do gier z terenem do rekreacji i siłownią terenową pozwoli na propagowanie rekreacji w zdrowym stylu życia. Trasa nart biegowych i pólko treningowe pozwoli na rozwój tej dyscypliny wśród mieszkańców i umożliwi prowadzenie zajęć z grupami zorganizowanymi.
Należy wspomnieć, że w latach poprzednich wnioski o budowę/wyznaczenie tras nart biegowych zostały złożone do UMG w zakresie: trasy przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, trasy do Kruczka, Parku Rekreacji „Zalew”, Parku Rekreacji „Zoom Natury”, Parku Rekreacji „Góra Zaolszynie”, Parku „Misztalec””, Parku Miejskiego, Górki Narciarskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim.

O rozwoju narciarstwa biegowego, zjazdowego i turystycznego na Ziemi Janowskiej rozmawiano na kilku spotkaniach zorganizowanych w 2014 r. przez Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim. Jednak nie zorganizowano spotkań branżowych przed i po sezonie zimowym 2013/2014. Ich celem miało być ustalenie zakresu przygotowań i współpracy w sezonie 2013 / 2014 r. i podsumowanie minionego sezonu. Zamiar takich spotkań podjęto na zebraniu w dniu 07.06.2013 r. jakie Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim zorganizował dla przedstawicieli instytucji, organizacji oraz osób będących gestorami bazy i sprzętu a także osób uprawiających narciarstwo i zainteresowanych rozwojem narciarstwa biegowego, zjazdowego i turystycznego na Ziemi Janowskiej.
Nie zrealizowano też sporej części postulatów, wzajemnych ustaleń i zobowiązań z tego spotkania. Warto przypomnieć zapowiadaną możliwość jazdy po szlaku narciarskim „Bieguś”, postulaty wykorzystania skutera śnieżnego i uruchomienia wypożyczalni nart biegowych zakupionych w projekcie „Pięć Zalewów – morze atrakcji”, apele o organizację nowego lodowiska w samym Janowie. Były też zamiary podjęcia wspólnych działań ze znaną w regionie Stacją Narciarską „Nartraj” w Chrzanowie. Dla ułatwienia planowania imprez i przygotowania programu działania na najbliższy sezon zgłoszono zamiar przeprowadzenia inwentaryzacji bazy, sprzętu i kadry. Wreszcie zebrani w większości deklarowali udział w zorganizowanym otwarciu sezonu zimowego i w znanej już Zimowej Imprezie Promocyjnej. W tej sytuacji trzeba wyrazić uznanie dla Zalew Sp. z o.o. za organizację postulowanego lodowiska na kąpielisku Zalewu z także dla Zespołu Szkół za organizację zapowiadanej i wspomnianej już imprezy nart biegowych na terenach nad Zalewem Janowskim.
Jak widać były to propozycje ciekawe ale zapewne zbyt trudne do realizacji w tak krótkim czasie. Wszystkie dążyły do rozwoju turystyki, rekreacji i sportu a więc gospodarki naszej Ziemi Janowskiej. Wobec tego należy mieć nadzieję, że zostaną podjęte starania o ich realizację. Być może będzie to przedmiotem dyskusji na najbliższym spotkaniu przedsezonowym.

Antoni Sydor
Instruktor Turystyki Kwalifikowanej
– Narciarskiej Autor Koncepcji
„Narciarstwo biegowe i śladowe
w Janowie Lubelskim i okolicach – 2006 r.”