Młodzi Strażacy z Janowskiego Gimnazjum na nartach biegowych – 2013

Janów Lubelski, 28.10.2013 r.

Młodzi Strażacy z Janowskiego Gimnazjum na nartach biegowych – 2013

Przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Oprócz szkoleń z tematyki ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, uczniowie – strażacy uczestniczą w różnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych mających na celu odpowiednie przygotowanie kondycyjne.

Wiosną brali udział w Krajoznawczym Rajdzie Rowerowym „Szlakami Leśnego Skarbca” organizowanym corocznie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji a w czasie wakacji uczestniczyli we wstępnym szkoleniu „Wiatr i woda – 2013” w Klubie Żeglarskim „ZEFIR” nad Zalewem Janowskim. Później brali też udział w „Zawodach Sportów Wodnych – 2013” MDP z Powiatu Janowskiego na Przystani KŻ „ZEFIR”.

Na tegoroczną śnieżną zimę Członkowie MDP mają zaplanowany udział w Programie Imprezy turystyki kwalifikowanej – narciarskiej p. n. „Zimowe spotkanie na nartach biegowych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie”.

W celu właściwego udziału w tej imprezie od wiosny w OSP trwają przygotowania organizacyjno – szkoleniowe. Zebrano grupę 15 chętnych, wyłoniono kadrę, napisano projekt, uzyskano dofinansowanie z funduszu profilaktyki uzależnień Gminy Janów Lubelski i zakupiono sprzęt narciarski.

Już w czerwcu przeprowadzono w Sali Szkoły zajęcia teoretyczne i pierwsze ćwiczenia. W formie pogadanki wspartej prezentacją komputerową kursanci zostali zapoznani z Programem i Regulaminem Imprezy a także przepisami Dekalogu Narciarskiego i zasadami bezpieczeństwa. Omówiono też budowę sprzętu narciarskiego, dobór trasy jazdy, rodzaje śniegu i warunki pogodowe oraz zasady ubioru, odżywiania i utrzymania kondycji psychoruchowej. W formie ćwiczeń przedstawiono podstawowe ewolucje narciarskie.

W październiku w Sali Gimnastycznej Szkoły przeprowadzono zajęcia praktyczne ze sprzętem narciarskim. Przy pomocy kadry kursanci dokonali doboru sprzętu na którym będą jeździli na zajęciach a także nauczyli się ten sprzęt sprawnie zakładać. W formie ćwiczeń przedstawiono układ postawy narciarskiej oraz podstawowe ewolucje. W zajęciach wykorzystywano też sprzęt narciarski zakupiony w 2011 r. przez OSP w Janowie Lubelskim za środki finansowe z dotacji Gminy Janów Lubelski przeznaczonej na wsparcie projektu profilaktyki uzależnień.

Teraz kursanci są już gotowi do wyjścia w teren, na zajęcia na śniegu. Będzie to praktyczna nauka zachowania w terenie oraz wykonywania ewolucji narciarskich na Boisku przy Gimnazjum i na Górce Narciarskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej. W grudniu wyjadą na szlak narciarski „Bieguś” przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej – Lasy Janowskie. Warto nadmienić, że szlak „Bieguś” jest częścią nowego „Szlaku rowerowego Czarna Perła” zbudowanego w 2012 r. w ramach projektu „Pięć zalewów morze atrakcji”. W gościnnym zawsze OEE oprócz jazdy na nartach czeka narciarzy zwiedzanie Ścieżki Edukacyjnej lub Wstawy Przyrodniczej oraz konkursy wiedzy przyrodniczej, narciarskiej i pożarniczej a także ognisko z poczęstunkiem.

Będą też ciekawe i pouczające zajęcia z psychoterapeutą, bowiem kurs jest realizacją zadania publicznego na rzecz Gminy Janów Lubelski pod nazwą: „Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”. Nazwa własna zajęć to: „Młodzi strażacy z Janowskiego Gimnazjum na nartach biegowych – 2013”. Celem zadania jest promowanie postaw społecznie ważnych dla profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wśród dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć przygotowania kondycyjnego i skorygowania nabytych umiejętności posługiwania się nartami biegowymi oraz zainteresowanie uczniów sportem i rekreacją jakim jest narciarstwo biegowe jako alternatywy dla niewłaściwych zachowań i zajęć.

A więc, czekamy na śnieg i prawdziwą polską zimę na Ziemi Janowskiej.

GALERIA

Antoni Sydor
Instruktor Turystyki Kwalifikowanej – Narciarskiej
Foto: Krzysztof Kurasiewicz